Baş Öğretmen

Tarihçemiz

İdadi döneminde 23 Eylül 1908 devrimi sonunda öğrencilerin Nevresidegan (gençlik) Maarif cemiyeti adıyla bir dernek kurdukları ve ayni adı taşıyan bir de gazete çıkardıkları kayıtlardadır.

Öğrencilerin derslerini ihmal ettikleri, öğrencilere yakışmayacak bazı hareketlerde bulundukları gerekçesi ile Ocak 1909 da bu dernek kapatıldı ve Müdür Yusuf Riza efendi görevinden alındı .

Read more
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Facebook
Facebook
Go to top